Anca

Innovative Gallerist from Romania, Anca Negescu.

Interviews, News

Anca Negescu was born and raised in Bucharest, Romania, where she currently lives and works.
Anca graduated from the University of Bucharest, Faculty of Foreign Languages and later on got her Master of Business Administration at the Bucharest Academy of Economic Studies. After two (2) years working as a translator for IBM Romania. She started her own translations office, which was great for her entrepreneurial and business experience.

After about two (2) more years, Anca also started doing other projects, which grew substantially (management and marketing for other clients as well) until she became general manager of a medium size company (approx. 130 employees). It was an amazing experience for Anca where she obtained valuable management expertise. As a manager, Anca was extremely thrilled to observe the business she assisted in developing was sold to a foreign corporation for an impressive seven-figure amount. Anca was still running the rest of the business when she realized that she wanted to do something else, something that matched her true interests and sensitivity and where she could also apply her business and communication skills.

Anca grew up with art, loving it, mostly thanks to her mother who intensely guided and steered her. Anca wanted to contribute to the Bucharest art scene the best way she could; so she decided to take a huge risk, leave her well paid job and follow her passion. For two (2) years, while working at her job, Anca took art management and art history courses in Bucharest and in London, at Sotheby’s Institute of Art. Finally, Anca opened her own gallery in Bucharest, Romania – Artfooly Gallery. Artfooly Gallery is been open almost two years now.

Romanian
Mă numesc Anca Negescu. M-am născut și am crescut în București, unde locuiesc și muncesc și în prezent. Am absolvit Universitatea București, Facultatea de Limbi Străine și mai târziu am obținut diploma de Master in Business Administration (MBA) la ASE. După 2 ani în care am lucrat ca traducător la IBM România, mi-am deschis propriul birou de traduceri, experiență care m-a ajutat să învăț foarte multe despre antreprenoriat și business. După încă vreo doi ani, am început să fac și alte proiecte, din ce în ce mai ample (management și marketing) până când, în cadrul unui astfel de proiect, am devenit director general al unei firme medii (aprox. 130 angajați). A fost o experiență extraordinară din care am învățat enorm. Ca manager, am avut bucuria să asist la vânzarea a jumătate din afacerea la a cărei dezvoltare contribuisem către o corporație străină, pentru o sumă cu șapte cifre, după negocieri pe care le-am purtat vreme de 2 ani. Conduceam încă cealaltă jumătate a afacerii când mi-am dat seama că îmi doresc să fac altceva, care să fie în armonie cu ceea ce mă interesează cu adevărat și unde să îmi pot folosi cunoștințele de business și comunicare.

Am crescut cu arta în suflet, iubind-o, în special datorită mamei mele care m-a educat intens în această direcție. Îmi doream să contribui la dezvoltarea artei în București, așadar am decis să îmi asum un risc imens, renunțând la un job bine plătit pentru a îmi urma pasiunea. Timp de 2 ani, în paralel cu fostul job, am urmat cursuri de art management și istoria artei la București și la Sotheby’s Institute of Art, Londra. În cele din urmă mi-am deschis galeria de artă la București: Artfooly Gallery. Anul acesta galeria va împlini 2 ani.

Tell us about your journey into the arts/cultural arena.
Anca states “The particular facts and stories are not necessarily interesting. What I find relevant, is that this is a journey that helps me see how the invisible (inspiration) becomes visible (art). Observing this process of creation and the effect it has on the artists and viewers is essential.”

Romanian:
Faptele și poveștile propriu-zise nu sunt neapărat interesante. Ceea ce găsesc cu adevărat relevant este că mă aflu într-o călătorie care mă ajută să văd cum invizibilul (inspirația) devine vizibil (artă). Să observ procesul de creație și efectul pe care acesta îl are asupra artiștilor și privitorilor este esențial.

What’s the inspiration that has guided you to be who you are professional?
Anca shares “It is not something or someone in particular. It is what I feel in the depth of my being. That is what drives me. I love art and in my gallery, I show only the art that I love, that I believe can have a significant, positive impact on the art consumers, be they viewers, buyers or both. Whatever I do must be true. It must spring from the truth and being honest. Otherwise, it simply crumbles. And this applies to all aspects of life including my professional and personal relationships.”

Romanian:
Nu este ceva sau cineva în mod special. Este ceea ce simt în adâncul ființei mele. Asta mă motivează. Iubesc arta. În galeriea mea expun numai arta pe care o iubesc și despre care cred că poate avea un impact pozitiv, semnificativ, asupra consumatorului de artă, fie el privitor, compărător sau ambele. Ceea ce fac trebuie să fie autentic. Trebuie să fie onest. Altfel, pur și simplu se năruie. Asta se aplică în toate aspectele vieții, inclusiv în relațiile mele profesionale și personale.

Tell us the decision(s) that led you down this path to your current professional direction. What are the key elements that launched your art business?
Anca has gained a certain amount of business experience when she decided to switch her career to art. One weekend, out of curiosity, Anca attended an intensive art management course in Bucharest’s biggest auction house. Listening to the speakers, professionals from the art world, Anca realized that the art market in Romania was only just beginning to develop, especially the contemporary art market Also Anca realized that there was a great need for young business professionals to become involved in the domain to help it grow. After that, she read extensively about the subject, attended art history and art management courses and developed relationships with artists and other professionals from the art world, as well as with her future clients. Anca would summarize the key elements that launched her art business as follows: passion for art; immense opportunity for growth in an emergent art market in Romania; the need of many artists for professional representatives to help them build artistic careers; and the Romanian public’s growing interest in art, not only as something to admire, but also as something to invest in.

Romanian:
Aveam deja ceva experiență în business atunci când am decis să mă implic în domeniul artei. Într-un weekend, din curiozitate, am participat la un curs intensiv de art management la cea mai mare casă de licitații din București. Ascultându-i pe lectori, profesioniști din domeniul artei, mi-am dat seama că piața de artă din România era la început de drum. În special piața de artă contemporană. De asemenea, mi-am dat seama că era nevoie ca mai mulți tineri cu experiență de business să se implice în piața de artă pentru a ajuta la dezvoltarea acesteia. După acest curs, am citit mult despre subiect, am urmat cursuri de management al artei și istoria artei, am dezvoltat relații cu artiști, cu profesioniști din lumea artei și cu unii dintre viitorii mei clienți. Aș rezuma elementele cheie care au contribuit la lansarea business-ului meu în artă după cum urmează: pasiune pentru artă, o imensă oportunitate de creștere oferită de o piață de artă aflată la început, nevoia multor artiști de a fi susținuți de către profesioniști care să îi ajute să își dezvolte carierele artistice și interesul crescând al publicului român în legătură cu arta, considerată nu doar ceva demn de admirat, ci și ceva în care merită investit.

Tell us about that business brand and the companies you operate.
Anca is the owner and curator of Artfooly Gallery, a contemporary art gallery based in Bucharest, Romania. Her main focus is on Romanian contemporary artists that she wishes to promote both nationally and internationally. Anca works with both emergent and established artists.

In addition, Anca is also the owner of The Slice of Art, the offline and online art shop that naturally sprang from the gallery after about a year and a half of activity. This shop sells affordable artwork such as painting, drawing, print and photography, but also art-related and art-derived objects, ranging from fashion accessories to home decor. The shop opened recently and it is growing.

Romanian:
Sunt proprietar și curator al Artfooly Gallery, galerie de artă contemporană aflată în București. Mă concentrez în special asupra artiștilor români contemporani pe care doresc să îi promovez atât în România, cât și în străinătate. Lucrez atât cu artiști consacrați, cât și cu nume noi.
Sunt și proprietar al The Slice of Art, magazinul de artă offline și online care s-a desprins firesc din galerie după aproximativ un an și jumătate de activitate. Acest magazin vinde opere de artă accesibile, cum ar fi pictură, desen, print și fotografie, precum și obiecte derivate din artă, de la accesorii fashion la obiecte pentru design interior. Magazinul este deschis de puțin timp și se dezvoltă.

Tell us how your professional journey led you to curating exhibitions and what you experience while you’re curating a project.
Anca shares “When I started my project, I did not know that I was also going to curate almost all the exhibitions in my gallery. This just happened naturally, as I worked on each project with my artists. One of the reasons I chose to work with contemporary art is the fact that I love this creative process and teamwork that happens in real time. I have an idea about an exhibition and then I meet the artist or artists and we talk about it. Most of the time, we prepare exhibitions well in advance, having a certain concept, theme or idea in mind. Then the artists’ work on these ideas. It is fascinating for me to witness this. I learn a lot from them every time. Only rarely do I chose to use already existing works, but if they are good and match my curatorial ideas, it also happens and usually with excellent results.

Romanian:
La început nu m-am gândit că voi ajunge să curatoriez aproape toate expozițiile din galeria mea. Acest lucru s-a întâmplat în mod firesc, lucrând cu artiștii pe fiecare proiect în parte. Unul dintre motivele pentru care am ales să mă ocup de arta contemporană este faptul că îmi place această parte de creație și muncă în echipă care se desfășoară în timp real. Am o idee despre o expoziție, apoi mă întâlnesc cu artistul sau artiștii respectivi și discutăm despre ea. De cele mai multe ori pregătim expozițiile cu mult timp înainte, alegând un anumit concept, o anumită idee sau temă. Pe urmă artiștii lucrează pornind de la aceste idei. Pentru mine este fascinant să fiu martorul acestui proces. De fiecare data învăț mult de la artiști. Foarte rar se întâmplă să aleg lucrări deja existente pentru o expoziție, dar dacă lucrările sunt bune și sunt compatibile cu ideile mele, atunci merg mai departe și de obicei cu rezultate excelente.

When you curated a project what are you hoping to the audience will experience?
Anca explains “The answer to this question varies a lot depending on the project. Each artist conveys something specific. What is important for me as a curator is that the public remembers our exhibitions. Not necessarily the images in detail, but what those images made them experience.”
“I believe that there is art for the eyes, art for the heart and art for the mind. Sometimes, these combine. If our public experiences at least one of these, then I am happy. It means that we have not shown art which expresses nothing.”

Romanian:
Răspunsul la această întrebare variază foarte mult în funcție de proiect. Fiecare artist comuncă ceea ce îi este specific.
Ce contează pentru mine în calitate de curator este ca publicul să își amintească expozițiile noastre. Nu atât imaginile în detaliu, cât experiența pe care au trăit-o privindu-le.
Cred că există artă pentru ochi, artă pentru suflet și artă pentru minte. Uneori acestea se combină. Dacă publicul nostru experimentează cel puțin unul dintre aceste trei aspecte, atunci eu sunt mulțumită. Înseamnă că nu am expus artă care nu exprimă nimic.

Name the person(s) in the art world who were influential to your professional career. And why?
Anca says “I think that to a certain degree, all the people I work with in art, be them, artists, clients, curators or business people, are influential in my career. Each in their own particular way. I learn from each and every one of them.”

Romanian:
Cred că într-o anumită măsură toți oamenii cu care lucrez în domeniul artei, fie că sunt artiști, clienți, curatori sau oameni de afaceri, îmi influențează cariera. Fiecare în felul său. Învăț de la toți câte ceva important.
Tell us how you want to leave your mark on the art world.
Anca explains “I cannot ‘design’ how to do it or what that mark should be. Nor do I want to. If I did, it would mean placing conditions and restricting the natural flow of things. I am sure that by doing exactly what I like and truly believe in and by doing it the best way I can, that mark will naturally happen. When the time comes, it will be up to others to appreciate what it is.”

Romanian:
Nu pot să ‘proiectez’ cum va fi această amprentă. Și nici nu vreau, pentru că asta ar însemna să îngrădesc și să limitez cursul firesc al lucrurilor. Sunt sigură că făcând exact ceea ce îmi place într-un mod cât mai natural și cât pot eu de bine, amprenta se va naște de la sine, în mod firesc. Când va veni vremea, alții o vor putea descrie și aprecia.

Tell us how you would like to change the art world. And what do you think should remain the same in the art world?
Anca would like to see more of the core of every artist and every artwork. She would like to see more truth. Too much artwork today is made only to match the trends, the market’s demands and financial interests. Anca can immediately detect that and it just feels fake, lacking life, therefore of no force and no interest to me and to most people.

Anca shares “Why do so many people (I mean the general public) stay away from most contemporary art? I do not think it has to do only with education or being or not being used to art. I think it has to do with this simple fact people intuitively sense and detect what is not created from truth. And naturally reject it.”

Anca explains “In art more than anywhere else, in order for a work to be good, of impact and remarkable, it must be authentic. Of course, talent and skills are important. But equally important, it must be created from the depth of the artist’s being, in honesty. In my view, that is an essential ingredient of a masterpiece.”

“If it were in my power to help clear the fake and leave the true, I am sure that the art market would also readjust. Then the market’s interests would match the artwork and not the other way round. Even though I am an optimist, I still do not think that such a change is possible during my lifetime. Maybe in a few generations, when mankind has reached a higher level of consciousness.”

Romanian:
Mi-ar plăcea să văd mai mult din miezul fiecărui artist și al fiecărei opere de artă. Mi-ar plăcea să văd mai mult adevăr. Prea multe opere de artă se fac astăzi doar ca să fie în acord cu trendurile, cu exigențele pieței și cu interesele financiare.

Imediat observ când o lucrare a fost făcută astfel și o simt ca fiind falsă, lipsită de viață și de forță. Nu sunt interesată de ea, la fel cum nu sunt interesați majoritatea oamenilor. De ce oare atât de mulți oameni (mă refer la publicul larg) evită într-o mare măsură arta contemporană? Nu cred că explicația este doar lipsa de educație sau de obișnuință în a consuma arta. Cred că lucrurile sunt mult mai simple: oamenii simt în mod intuitiv ceea ce nu este creat din adevăr și resping automat.

În artă mai mult decât în orice alt domeniu, pentru ca o lucrare să fie bună, să aibă impact și să fie remarcabilă, trebuie să fie autentică. Evident, este foarte important meșteșugul și talentul. Dar la fel de important este ca acea lucrare să fie creată din adâncul ființei artistului, cu onestitate. După mine, acesta este un ingredient esențial al oricărei capodopere.

Dacă ar fi în puterea mea să dau la o parte ceea ce este fals în lumea artei, sunt sigură că și piața de artă s-ar adapta. Interesele pieței ar ajunge să funcționeze în funcție de operele de artă și nu invers. Deși sunt optimistă, nu cred că o astfel de schimbare este posibilă în timpul vieții mele. Poate peste câteva generații, când omenirea va fi ajuns la un nivel superior de conștiință.

Name two people who you believe have made a significant impact on arts and culture.
Anca shares “Constantin Brâncuși, Romanian artist, a fantastic example of courage, talent, determination, wisdom and last but definitely not least, faith – in himself, in his gifts and in life. He started from almost nothing, being a poor boy in a Romanian village. That did not stop him from going to Paris and becoming the giant sculptor that he became, revolutionizing art as ‘the patriarch of modern sculpture’, as he is called. His art and life stories are impressive. Definitely worth admiring, reading about and learning from.”

“Pablo Picasso. As he said: “When I was a child my mother said to me, ‘If you become a soldier, you’ll be a general. If you become a monk, you’ll be the pope.’ Instead, I became a painter and wound up as Picasso.”

Romanian:
Constantin Brâncuși, artist român. Un exemplu fantastic de curaj, talent, hotărâre, înțelepciune și nu în ultimul rând, credință. În el însuși, în darurile sale și în viață. A pornit de la zero, fiind un băiat sărac dintr-un sat românesc. Asta nu l-a împiedicat să ajungă la Paris și să devină mai târziu ‘patriarhul sculpturii moderne’. Arta lui, precum și poveștile sale de viață sunt impresionante.

Pablo Picasso. După cum spunea chiar el: “Când eram mic, mama mi-a spus: ‘Dacă o să te faci soldat, o sa ajungi general. Dacă o să te faci călugăr, o să ajungi papă.’ În loc de asta, m-am făcut pictor și am ajuns Picasso.”

As a woman what has been your experience in the art world? You are your challenges or barriers being a woman? If so how have you overcome those barriers? How has being a woman worked to your advantage?
Anca shares “My experience in the art world has been beautiful, flowing naturally and being a woman has not brought along any challenges or barriers. There are no major advantages to being a woman in the art world, except maybe the fact that most people both, men and women, communicate more easily and openly with a woman. But that is not a general rule and I think it greatly depends on each person.
Romanian:
Experiența mea în lumea artei a fost frumoasă și a decurs firesc. Faptul că sunt femeie nu a presupus provocări și nici nu a impus bariere. Nu există avantaje majore doar pentru că sunt femeie, cu excepția faptului că mulți oameni, atât bărbați cât și femei, tind să comunice mai ușor și mai deschis cu o femeie decât cu un bărbat. Dar aceasta nu este o regulă general valabilă și depinde foarte mult de fiecare persoană.

Reflecting on the global arts/cultural arena, are women making an impact, struggling for recognition within the art world, or a combination of both? What’s your perception?
Anca shares “I believe that lately, women are making an impact just as much as men in the art world. I have not had the feeling I am struggling, nor do I have that perception of the other women I know in the art world, be them artists, curators, gallerists, critics, etc. I speak only from my direct experience, I do not know what things are like in other countries, as I only have a very vague idea about a reality I am not actually experiencing directly.”

Romanian:
Cred că în ultima vreme femeile au un impact la fel de mare ca și bărbații în lumea artei. Nu am avut senzația că trebuie să mă lupt și nu am această percepție nici despre celelalte femei pe care le cunosc în acest domeniu, fie ele artiști, curatori, galeriști, critici, etc. Vorbesc doar din proprie experiență. Nu știu cum stau lucrurile în alte țări, despre care am doar o părere vagă, neexperimentând acea realitate în mod direct.

Reflecting on your professional journey what has been one of the most the influencing moments?
Anca says “The moment I decided to actually quit my former job and dedicate myself full time to my gallery and art projects.”

Romanian:
Momentul în care am decis să renunț la vechea slujbă și să mă dedic full time galeriei și proiectelor mele artistice.

If the audience is interested in our projects, I kindly invite them to visit our Facebook pages, where we communicate quite actively about everything that we do:

Facebook pages:
Artfooly Gallery (the gallery’s page)
The Slice of Art (the art shop’s page)

Also, please visit our websites and access their blog sections:
www.artfooly.com
www.thesliceofart.com

Follow us on Instagram:
artfooolygallery
thesliceofart

Romanian:
Dacă publicul este interesat de activitatea noastră, îl invit să ne acceseze paginile de Facebook, unde comunicăm în mod susținut despre tot ceea ce facem:
Facebook pages:
Artfooly Gallery (pagina galeriei)
The Slice of Art (pagina magazinului de artă)

De asemenea, vă invităm să ne accesați website-urile și secțiunile de blog ale acestora.
www.artfooly.com
www.thesliceofart.com

Urmăriți-ne pe Instagram:
artfooolygallery
thesliceofart

As publisher (Renée LaVerné Rose, Publisher & Editor-in-Chief) I was so honored to have had the chance to interview this innovative gallerist from Romania,  Anca Negescu.  Please take a moment to read about an outstanding international women in the ACS Magazine May/June 2016 Issue at http://emagazine.acs-mag.com/acs-magazine-may-june-2016-issue/page/78-79. To view previous digital magazines, the latest issue and sign-up to get emails of the latest magazine release, special editions and news updates at http://www.acs-mag.com

Renée LaVerné Rose,Publisher & Editor-in-Chief, Gallerist, and Curator. ACS Brands: ACS Magazine, ACS Gallery, and International Cultural Exchange Projects(www.artsandculturalstrategies.com and www.acs-mag.com)

Leave a Reply